ผลการตรวจสอบจำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30 พ.ย. 2558 21:31:42 น.
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ยี่งอ และตาราง service และปีงบประมาณ 2555

จำนวน สถานีอนามัยที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 2 /7 แห่ง 28.57 % ) ใช้เวลา 0 วินาที
อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.54
พย.54
ธค.54
มค.55
กพ.55
มีค.55
เมย.55
พค.55
มิย.55
กค.55
สค.55
กย.55
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
251
736
644
799
456
642
370
447
740
904
431
494
12
100.00
2.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ตำบลละหาร ตำบลละหาร
0
0.00
3.ยี่งอ10115 : รพ.สต.ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ
0
0.00
4.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ตำบลลุโบ๊ะบายะ
0
0.00
5.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
0
0.00
6.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
0
0.00
7.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
4513
4500
4676
5126
5053
4911
4229
5128
5038
5697
5171
4791
12
100.00
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!