ผลการตรวจสอบจำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 0 543 เวลา 0:0 น.
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ยี่งอ และตาราง service และปีงบประมาณ 2012

จำนวน รพ.สต. ที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 0 /7 แห่ง - % ) ใช้เวลา 0 วินาที

อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.11
พย.11
ธค.11
มค.12
กพ.12
มีค.12
เมย.12
พค.12
มิย.12
กค.12
สค.12
กย.12
รวมทั้งปี
ร้อยละ
ขณะนี้ไม่มีข้อมูลแสดงผลของอำเภอเมือง สำหรับรายงานนี้